За нас

За нас

За нас

"Нониус-НТ" ООД е новата правно-организационна форма на ЕТ"Тодорка Колева Ненова",която присъства на строителния пазар уверено и стабилно от 1991 година. Своето динамично развитие и успех "Нониус-НТ" ООД дължи както на водещите си принципи - професионализъм, коректност, прецизност и сигурност, така и на служителите си - амбициозни, образовани, изцяло отдадени на работата си.

Компанията има изградени обекти в гр.Бургас и в областа, в престижни и бързоликвидни райони. Строи срещу обезщeтение на собствениците или закупените от нея терени. Фирмата е член на Камарата на строителите в България и е вписана в централния професионален регистър на строителя. Сградите се изпълняват от работници с дългогодишен опит. Вложените материали са с доказано високо качество и имат съответните сертификати.

Интегрирани са системи за управление на качеството, здраве и безопастност при работа и система за управление на околна среда, съответстващи на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHRAS 18001:2007.