През годините на фирмата са възлагани общински поръчки и ремонти на: ДГ "Златна рибка", УМБАЛ Бургас: Инвитро отделение, Централен стерилизатор и Аула, Фронт-офис на РЗИ и др.