Разрешение за ползване

Разрешение за ползване

Очакваме документ за въвеждане в експлоатация на сградата в к-с"Славейков", до зала Младост.