Строителство срещу обезщетение

Фирма "Нониус - НТ" ООД строи срещу обезщетение.